El Sikhisme

El Sikhisme, conegut en Punjabi com Sikhi, és una religió per a tothom. Els Sikhs creuen en un sol Déu i que és el mateix per a totes les persones. Les pràctiques sikhs es poden resumir en tres paraules: Pregar, treballar honestament i repartir entre els mes necessitats.

Els Sikhs recorden a Déu en tot moment (Pregar)

L’objectiu d’un sikh a la vida és portar una existència exemplar per poder fusionar-se amb Déu. Els Sikhs han de recordar a Déu en tot moment i practicar una vida sincera, mantenint l’equilibri entre les seves obligacions espirituals i quotidianes (no beure alcohol, no fumar, dieta vegetariana,…).

Els Siks viuen una vida senzilla i honesta (Treball)

El Sikhisme no demana a la gent allunyar-se de la vida ordinària per apropar-se a Déu. En realitat exigeix que s’utilitzi el dia a dia com una manera d’acostar a Déu. El sikhisme és una religió pràctica , que marca un estil de vida seguint uns patrons. La seva principal virtut és la senzillesa. No hi ha cap element metafisic o  mitologic(No creu en els dimonis, àngels o esperits)

Els Sikhs s’apropen a Déu ajudant els altres (Repartir)

Els sikhs s’apropen a Déu servint a les altres persones cada dia.Si es dedica la vida al servei dels mes necessitats, es desfa el propi ego i orgull. Molts sikhs fan de voluntaris al Gurdwara com la seva manera de servir a la comunitat, ja sigui cuinant, netejant o servint menjar al Langar (menjar gratis dintre del temple) .Els Siks també tenen cura i han de protegir i ajudar als pobres, malalts, o gent gran.

La igualtat sikh

A diferència de moltes religons,el sikhisme ensenya la plena igualtat entre homes i dones. Les dones poden participar en qualsevol funció religiosa o realitzar qualsevol acte i activitat.

Els Sikhs creuen que Déu és a tot arreu

Els Sikhs creuen que Déu està dins de cada persona, ja sigui bona o dolenta, perque creu en la capacitat que tothom pot canviar.

Els Sikhs creuen en l’adoració significativa

Els Sikhs no segueixen rituals cecs com el dejuni,adoracions a mites,supersticions,culte als morts, sino que creuen en una vida terrenal.

Els Siks descarten debilitats

La majoria dels éssers humans no poden veure la veritable realitat de Déu perquè estan encegats pel seu propi  l’orgull i egoisme. El Sikhisme elimina la luxúria, la ira, la codícia,l’ego i orgull de les seves vides.

Democràcia Sikhi

El sikhisme és una religió democràtica. Les decisions a prendre son triades per assamblea seguint les orientacions del llibre sagrat Shri Granth Sahib Ji (Gurmatta),tal i com va dir el dese Guru Gobind Singh Sahib. La forma de vida Sikh es descriu com una “vida activa, creativa i pràctica de lleialtat, fidelitat, autocontrol i  puresa”. S’espera que els sikhs encarnin les qualitats d’un “Sant-sipahi”, un sant soldat, això significa estimar Déu, meditar,mantenir a Déu en el cor, sentir la proximitat de Déu i ser fort, valent i disposat a lluitar per protegir les persones febles de les injusticies

Leave a Reply